Palvelut

Hammastarkastus

Kaikki hampaistot ovat erilaisia ja tarvitsevat erilaista hoivaa. Teemme jokaiselle potilaalle yksilöllisen tarkastusjärjestelmän ja kutsumme potilaat hoitoomme tarpeen mukaan. Jakson pituus päätetään potilaan kanssa yhdessä ja pitkät hoitosuhteet auttavat arvioimaan hoidon tarpeen.

Perushammashoito

Perushammashoitoon kuuluu esimerkiksi hampaiston tarkastus, paikkaukset ja hammaskiven poisto. Hinnat riippuvat työn vaikeusasteesta, ja usein esimerkiksi paikan koosta. Pyrimme antamaan kaikista töistä kustannusarvion, vaativimmista töistä kustannus arvioidaan kirjallisesti.

Suuhygienistipalvelut

Suuhygienistin rooli on tärkeä saavutetun hoidon tulosten ylläpidossa ja suusairauksien ennaltaehkäisyssä. Suuhygienistit toimivat hammaslääkäreiden lähetteellä. Suuhygienistit tekevät hammaspeitteiden poistoja, valkaisuja ja toimivat hampaiden omahoidon opettajina. Suuhygienistit avustavat myös hoitotilanteessa, jolloin hammaslääkärin kanssa voidaan yhdessä suunnitella ylläpitohoitoja. Suuhygienistien ja hammaslääkäreiden kommunikointi on vastaanotollamme mutkatonta ja nopeaa.

Keraamiset paikat

Keraamisten paikkojen materiaalien ominaisuudet ovat hyvin lähellä hampaan oman kiilteen ominaisuuksia. Keraamiset paikat ovat kestävämpiä ja vahvistavat jopa mikrohalkeamien heikentämää hammasta paremmin kuin tavallinen muovipaikkaus. Lisäksi keraamiset täytteet muotoillaan usein koko purupinnan kattaviksi kruunumaisiksi rakenteiksi, jolla ehkäistään hampaiden ja juurien halkeamia.

Keraamisia paikkoja varten käytössämme on Cerec-laitteisto, johon kuuluu 3D-kuvausyksikkö ja tietokoneohjattu jyrsinyksikkö.

Iensairauksien hoito

Tukikudokset, ikenet ja leukaluu, ovat tietysti perustana koko hampaistolle. Vuositarkastuksen yhteydessä ja joskus useamminkin arvioitaan tukikudosten terveys ientaskuja mittaamalla ja tarvittaessa rtg-kuvilla. Hoitona usein riittää hammaskiven ja hammaspeitteiden poisto joko hammaslääkäreiden tai suuhygienistien toimesta, tarvittava hoitoväli tähän ennaltaehkäisevään hoitoon arvioidaan kunkin potilaan kohdalla yksilöllisesti.

Juurihoito

Säännöllisellä hammashoidolla on suuri merkitys hampaiden hyvinvoinnille ja hammassärkyjen ennaltaehkäisylle. Juurihoidossa tulehtunut hampaan sisällä oleva hermokudos poistetaan paikallispuudutuksessa ja tila täytetään juuritäytteellä. Suurin osa juurihoidosta tehdään vastaanotollamme koneellisesti. Merkittävä osa juurihoidosta on aikaisempien laadultaan vajavaisten täytteiden uusintaa infektioiden estämiseksi. Nykyään juurihoidot ovat uusien tekniikoiden ansiosta kivuttomia ja usein jopa yhdellä käynnillä saadaan valmis juuritäyte.

Hampaan poisto

Joskus hammas on päässyt niin huonoon kuntoon, että hammasta ei ole enää järkevää hoitaa. Liian huonokuntoisesta hampaasta seuraa pitkittynyttä kipua ja särkyä, mahdollinen tulehdus vaikuttaa yleisterveyteen ja jatkuva kipuilu mielialaan. Poiston vaikeusaste määritellään röntgenkuvilla ja tehokkailla puudutteilla poistot ovat kivuttomia.

Viisaudenhammas ei aina mahdu puhkeamaan jolloin se usein tulehtuu. Viisaudenhampaat ovat vaikean harjattavuuden takia hankalasti hoidettavia, mistä johtuen ne ovat usein huonossa kunnossa. Hoitamaton viisaudenhammas heikentää suun hygieniaa ja vaarantaa muut hampaat. Tulehtunut tai huonossa kunnossa oleva viisaudenhammas poistetaan, jolloin säryn takia ei tarvitse menettää yöuniaan.

Protetiikka

Melkoinen osa väestöstämme on edelleen kokonaan hampaattomia ja vielä suuremmalta osalta puuttuu yksittäisiä hampaita. Toiminnallisen ja esteettisen haitan korjaamiseen käytetään erilaisia proteettisia ratkaisuja, yksittäisistä kruunuista laajoihin kiinteisiin siltarakenteisiin saakka. Edelleen tarvitaan myös erilaisia hyvin suunniteltuja ja toteutettuja irtoproteettisia ratkaisuja rankaproteeseista kokoproteeseihin asti.

Purennan hoito / purentakiskot

Erilaiset purennalliset ongelmat päänsäryistä hampaiden äärimmäiseen kulumiseen kuuluvat purentafysiologiseen hoitoon, jossa käytettävissä on yllättävän moniakin keinoja. Usein aluksi tehdään tilanteen kartoittamisen ja potilaan informoinnin jälkeen purentakisko, jolla oireita saadaan nopeasti helpotettua. Samalla hampaiden kuluminen estyy. Joskus pelkästään kisko riittää, mutta usein kulumalla menetetty hammasmateriaali korvataan paikkaamalla tai proteettisilla rakenteilla. Hampaita voidaan tarvittaessa myös muotoilla paremmin purentaan sopiviksi. Hoito on hyvin yksilöllistä ja seuranta vaatii kontrollia.

Implanttihoito

Menetettyjen hampaiden korvaamisessa tavallisen protetiikan lisäksi teemme implanttiproteettista hoitoa. Implanttihoidolla päästään lähes aina kiinteisiin ratkaisuihin. Hoito tehdään yhteistyönä kirurgin ja hammaslääkärin kanssa, usein apuna on radiologi ja hammasteknikko. Osan implanttiprotetiikastakin toteutamme 3D-jyrsimellämme. Yksilöllisen hoitosuunnitelman teemme aina kirjallisesti kustannusarvioineen.

Esteettinen hammashoito

Esteettinen hammashoito eli kosmeettinen hammashoito keskittyy hampaiden ulkonäköön liittyviin haasteisiin. Hampaissa voi olla värjäytymiä, tummentumia tai asentovirheitä, joita voidaan hoitaa esimerkiksi laminaateilla, muovipaikoilla tai valkaisuhoidoilla.

Suukirurgia

Kokeneet hammaslääkärimme tekevät monipuolista suukirurgiaa vastaanotollamme, vaikeista hampaan poistoista implanttikirurgiaan.

Hampaiden valkaisu

Suun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hampaiden valkaisu on helppo ja turvallinen keino kaunistaa hymyä.

Hampaiden valkaisu voidaan tehdä joko vastaanotolla tai kotona. Vastaanotolla tehtävissä valkaisuissa käytetään voimakkaampia valkaisugeelejä kuin kotona tehtävässä valkaisussa. Vastaanottolla tehtävissä valkaisuissa geelin tehoa lisätään valkaisulaitteesta riippuen eri valolähteellä. Tulos on yleensä riittävä jo yhden hoitokerran jälkeen. Kotivalkaisussa valkaisugeeli on miedompaa, joten valkaisutulokset tulevat hitaammin. Kotivalkaisu on hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, jos halutaan vain pientä kirkastusta tai hampaat ovat kovin erisävyiset. Lopputuloksen kannalta valkaisumenetelmillä ei ole eroa.

Vastaanotolla tehtävissä valkaisuissa varataan yksi pidempi toimenpideaika. Alkuun katsotaan yhdessä asiakkaan kanssa väriskaalalla hampaiden lähtöväri. Tämän jälkeen ikenet suojataan ja hampaiden pinnoille levitetään valkaisugeeli vaikuttamaan. Valo asetetaan lähelle hampaita tehostamaan geelin toimintaa. Geeli vaihdetaan hoidon aikana pari kertaa aktiiviseen geeliin. Lopuksi käytetään samaa väriskaalaa kuin alussa, näin selvitetään saavutetut sävymuutokset.

Vastaanottovalkaisuista löytyy eri vaihtoehtoja. Uutena vastaanotollamme löytyy Beyond™ Polus®-valkaisu ja lisäksi teemme Zoom!™-valkaisuja.

Kotivalkaisussa asiakkaalta otetaan omista hampaista jäljennökset, joiden pohjalta valmistetaan henkilökohtainen valkaisumuotti ylä- ja alahampaille. Kotona muottiin laitetaan haluttujen hampaiden kohdalle valkaisugeeliä, jonka jälkeen muotti laitetaan suuhun. Muotin annetaan olla suussa muutama tunti päivässä tai vaihtoehtoisesti yön yli. Hoitojakso kestää yleensä viikon, tämä katsotaan aina henkilökohtaisesti yhdessä suuhygienistin kanssa.

Valkaisutulokseen vaikuttaa moni tekijä. Hampaiden lähtövärillä, ruokailutottumuksilla, hampaiden kotihoidolla sekä asiakkaan iällä on vaikutusta. Yleensä valkaisulla saavutetaan 6-8 astetta vaaleampi sävy, mutta tulokset ovat aina yksilöllisiä eikä lopputulosta voida tietää etukäteen.

Jos olet kiinnostunut valkaisusta, voit varata maksuttoman valkaisukonsultaatioajan suuhygienistillemme. Ensimmäisellä kerralla käydään läpi valkaisuvaihtoehdot ja etsitään asiakkaalle paras valkaisumenetelmä. Käynnillä varmistetaan myös, ettei valkaisulle ole estettä. Hampaiden tulee olla ehjät ja puhtaat. Tarvittaessa ennen valkaisua hoidetaan paikkaukset ja hammaskiven poisto. Valkaisua ei tehdä raskaana oleville, imettäville äideille eikä alle 18-vuotiaille.

Lisätietoa www.beyonddent.com, www.hampaidenvalkaisu.fi

Pelkopotilaiden hoito

Kokeneen henkilökunnan rauhallinen ja asiallinen toiminta usein riittää ymmärrettävän pelon hallintaan. Aika usein helpottaa, kun potilaalle kertoo mitä tehdään. Puudutteilla saadaan tilanne kivuttomaksi. Tarvittaessa anestesiologian erikoislääkäri voi antaa potilaalle rauhoittavan lääkityksen ja valvoo koko toimenpiteen ajan potilaan vointia.

Röntgentutkimukset

Vastaanotollamme on laitteistot normaalin hammasröntgen tutkimuksen lisäksi hampaiston ja leuan panoraamakuvaukseen. Kaikki laitteemme ovat digitalisoituja ja kuvat saadaan välittömästi lukulaitteelta. Tarvittaessa lähetämme potilaan myös tietokonetomografia-kuvauksiin.

Yrityshammashoito

Pienenä hammaslääkärikeskuksena voimme neuvotella yrityksen hammashoitosopimuksista joustavasti toteutettuna.

Erikoishammaslääkäri

Vastaanottomme kokeneet erikoishammaslääkärit tekevät erikoisalansa vaativimpiakin toimenpiteitä. Vastaanotollamme voidaan näin joustavasti konsultoida ja hoitaa vaativiakin kokonaishoitoja.